Logo školy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 bez přítomnosti žáků

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 bez přítomnosti žáků

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 bez přítomnosti žáků

Informace pro rodiče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Vzhledem k výše uvedeným opatřením bude příjem žádostí o zahájení povinné školní docházky + zápisní list - zápis do 1. třídy Základní školy a Mateřské školy Dušejov, příspěvkové organizace probíhat po celé období od 1. 4. – 30. 4 2020 dálkovým způsobem. Proběhne bez přítomnosti dětí, na základě vámi podepsané a doručené žádosti a zápisního listu. U dětí, které nejsou žáky naší MŠ, přiložte prosím obyčejnou kopii rodného listu dítěte. Formuláře žádosti o přijetí, zápisního listu a žádosti o odkladu budou po celou dobu zápisu zveřejněny na stránkách školy www.zsdusejov.cz. V případě dotazů volejte na telefon 724 858 689 nebo pište na e-mail zsdu.skola@seznam.cz

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou :

- jméno a příjmení

- datum narození

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručení ( podle § 19 odst. 3 správního řádu )

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace)

- podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje, stačí jeden ze zástupců)

- jméno a příjmení zákonného zástupce žáka

- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

- zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doložte své oprávnění dítě zastupovat

- e-mailovou adresu, telefonní kontakt, kdy potvrdíme správnost žádosti

Žádost o přijetí doručte

1. osobním podáním v budově školy v úřední hodiny úterý (7.,14.,21.,28.) od 8,00 – 11,00 h

2. poštou

3. do datové schránky školy ( jbdtrfy )

 

V případě, že budete žádat o odklad o 1 rok, vyplníte také Žádost o odklad a doručíte ji stejným způsobem a ve stejném termínu. K žádosti o odklad jsou třeba doložit 2 doporučení : 1. školského poradenského zařízení (PPP,SPC) a 2. dětského lékaře. Pokud nemáte tato doporučení, rozhodnutí o přijetí (odkladu) bude přerušeno na nezbytně nutnou dobu až do dodání doporučení.

 

Přílohy :

Žádost o přijetí

Zápisní list 1. strana

Zápisní list 2. strana

Žádost o odklad

Desatero pro rodiče:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

Přidáno 1. 4. 2020, autor: Petra Dolská

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Co dnes vaříme
Co dnes vaříme
loader Načítám...

Jídelní lístek »