Logo školy

Projekty

Společně to dokážeme, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/…061 

Od 1. 9. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.047.100,- Kč hradíme tyto aktivity:

Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD

Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

Šablony III - Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Dušejov

Název projektu dle MS2014+:                    Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Dušejov II
Registrační číslo projektu dle MS2014+:    CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020789
Délka projektu :                                           1.9. 2021 - 30.6. 2023 (22 měsíců)
Dotace ve výši 583 027,00 Kč

Od 1. 9. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.


Z finančních prostředků v celkové výši 583.027,- Kč hradíme tyto aktivity:
 

- Projektový den mimo školu (MŠ)

 

- Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 48 hodin/48 týdnů

 

- Projektový den ve výuce MŠ

 

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

- Projektový den ve výuce ZŠ
 

- Projektový den mimo školu (ZŠ)

 

- Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 64 hodin/64 týdnů

 

Šablony II - Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Dušejov

reg.číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011379, hodnota projektu: 1 087917,00 Kč

Základní škola:

Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ - Práce školního kariérového poradce  (10 šablon)

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (2 šablony)

Projektový den ve škole (10 šablon)

Projektový den mimo školu (64 šablon)

Mateřská škola:

Školní asistent - personální podpora MŠ (106 šablon)

Projektový den ve škole (1 šablona)

Projektový den mimo školu (1 šablona)

Školní družina:

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (1 šablona)

Klub pro účastníky ŠD/ŠK  (8 šablon)

Projektový den mimo ŠD/ŠK  (2 šablony)

 

 

Šablony I - Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Dušejov 

Od 1.1.2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

- školní asistent - personální podpora MŠ

- specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

- školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ 

- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

- doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

- vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002859 , hodnota projektu: 690.913,- Kč. 

 

 

 

 

Rámcový školní projekt podpory zdraví

Otevřená škola

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0005
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Datum zahájení realizace projektu: 24. června 2014
Datum ukončení realizace projektu: 30. června 2015
Příjemce projektu: Statutární město Jihlava 
Partner projektu: Společnost pro kvalitu školy, o.s.

Cíle a klíčové aktivity projektu

Cílem projektu je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem resp. předčasným odchodem ze vzdělávání prostřednictvím vzájemné spolupráce institucí (škol, zřizovatelů, sociálních partnerů), vzdělávání pedagogů a přímé intervence.

Specifické cíle:

  • Vytvoření sítě mezi ZŠ a dalšími spolupracujícími subjekty (NNO, školskými radami, rodiči, OSPOD, ostatními zřizovateli, poradenskými a vzdělávacími institucemi).
  • Podpora vzájemné spolupráci zapojených subjektů, návrh lokální strategie v oblasti základního vzdělávání.

3 pilíře lokální strategie:

  1. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání.
  2. Podpora spolupráce a vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou žáků ohrožených studijním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze vzdělávání.
  3. Výměna zkušeností mezi ZŠ a podpora spolupráce ZŠ a zřizovatelů, případně dalších subjektů působících v oblasti vzdělávání.

Dotace z rozvojového programu MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů

logo OP VK

Datum zahájení realizace projektu: srpen 2014
Datum ukončení realizace projektu: červenec 2015

Zajištění polovičního úvazku pro speciální pedagožku školního poradenského pracoviště naší školy.

Projekt První zaměstnání
Odborné praxe pro mladé do 30 let na Vysočině

Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2014
Datum ukončení realizace projektu: 31. srpna 2015

Získání finančních prostředků celého úvazku včetně odvodů pro asistentku pedagoga žákyně naší školy.

Záchranné transfery obojživelníků u Svitáku

Projekt se konal  již čtvrtým rokem. Cílem bylo zajištění co nejvyšší ochrany migrujících obojživelníků na jarní tahové cestě přes komunikaci u rybníku Sviták poblíž obce Milíčov. Bylo zachráněno 1185 jedinců obojživelníků.

Přidáno 28. 7. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Co dnes vaříme
Co dnes vaříme
loader Načítám...

Jídelní lístek »