Logo školy

Školní družina 2018/2019

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018 / 2019 - ZŠ a MŠ Dušejov

Provoz školní družiny 3. září 2018

Vážení rodiče,

 

první den školního roku bude družina otevřena 6.15 - 7.15 (ranní družina) a dále 8.30 - 16.15 hodin.

Děti s sebou do ŠD musí přinést lístek s časem odchodu a zda ze ŠD odejde žák sám nebo

v doprovodu. Lístek musí být podepsán zákonným zástupcem.

 

 

 

Dítě musí být přihlášeno nejpozději do 7. září 2018.

 

Činnost družiny je určena přednostně pro děti prvního stupně základní školy, děti dojíždějící a

děti zaměstnaných rodičů.

Žáci 2. stupně jsou přijímáni především na dobu, kdy čekají na odpolední vyučování.

 

Pracovní režim školní družiny:

6.15 – 7.15 ranní odpočinková činnost a rekreační činnost, společenské hry, hry se stavebnicemi

11.15 – 11.45 osobní hygiena, společný oběd s dětmi – zásady správného stolování, odchod do družiny

11.45– 12.30 odpočinková činnost – relaxace, dialog s dětmi, vyprávění, čtení pohádek, časopisů,

komunikativní kruh, hry na koberci dle vlastního výběru dětí

12.30 – 14.00 řízená činnost - sportovní – vycházky, venkovní pohybové aktivity, zájmová-výtvarná,

esteticko-výchovná, pracovně-technická, přírodovědná, vlastivědná, dopravní

14.00 – 15.00 osobní hygiena, 1) pitný režim - svačina, úklid družiny, příprava na vyučování

15.00– 16.15 individuální hry rozvíjející osobnost žáka podle dispozic, zájmu a vlastního výběru dětí

1) Krabička se svačinou a láhev s nápojem by měla být stejně důležitá jako učebnice.

Je vhodné, aby děti, které jsou v družině déle, měly odpolední svačinu.

Připravte tedy společně s dětmi i odpolední porci.

Zdravá svačinka – ovoce, zelenina, sušené ovoce, kvalitní pečivo a moučníky, voda, čaj a ovocné šťávy.

 

Při pobytu venku se žáci převlékají do sportovního oblečení, které si uloží v šatně.

V zimním období – teplé a náhradní oblečení, ponožky, rukavice a kapesníky.

 

Uvolnění žáka ze školní družiny

viz. ,, Vnitřní řád školní družiny 2. 7. a 3. 2.“

 

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka ze ŠD. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠD, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku,

má zákonný zástupce povinnost sdělit omluvu předem písemně na žádosti o uvolnění.

Na telefonický hovor se nebere zřetel.

 

Tiskopis žádosti o uvolnění je na stránkách školy

( ŠKOLNÍ DRUŽINA - Školní družina - dokumenty)

nebo k vyzvednutí u paní vychovatelky.


 


 

Kontaktní údaje:

Vedoucí vychovatelka: Zdeňka Mikešová

Telefon: 567 272 450

 

Provozní doba školní družiny:

Ranní provoz: 06:15 – 07:15 hod.

Denní provoz: 11:15 – 16:15 hod.

 

Úhrada školní družiny:

* 1 - 8 hod./měs. = 20,- Kč/měs.

* 9 - 60 hod./měs. = 80,- Kč/měs.

*61 a více hod./měs. = 100,-Kč/měs.

 

Platba probíhá za období:

*září 2018 - leden 2019 1. pololetí

*únor 2019 - červen 2019 2. pololetí

 

hotovostně:

kancelář účetní pí. Pavelková

bezhotovostně:

účet č.: 86-2673340287/0100

variabilní symbol: rodné číslo dítěte

do zprávy pro příjemce je nutno uvést: ŠD – Jméno dítěte – Třída

 

O výši úhrady za ŠD budou rodiče písemně informováni

po odevzdání zápisního lístku vychovatelce ŠD.

.

 

Přejeme Vám hezký den a těšíme se na budoucí spolupráci.

 

Dokumenty ke stažení:

Informace pro rodiče 

ŠVP pro ŠD

Vnitřní řád ŠD

Úplata ve školní družině

Zápisní lístek do školní družiny

Žádost zákonného zástupce o uvolnění

Zájmové kroužky


Přidáno 5. 6. 2018, autor: Petra Dolská

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kalendář
loader Načítám...
Co dnes vaříme
Co dnes vaříme
loader Načítám...